Dušan Božović

Datum rođenja:

04. 06. 1991.

Mjesto rođenja:

Podgorica

Generacija:

9.


Trenutno zaposlenje:

Elektroprivreda Crne Gore AD

Pripravnik


O Školi retorike:

U vrijeme kada znanje postaje ključna konkurentska prednost savremenog mladog čovjeka na tržištu rada, konstantni rad na njegovom sticanju postaje bitna odrednica uspjeha.

Pohađajući Školu retorike, u periodu oktobar-decembar 2014. godine, imao sam jedinstvenu priliku da se upoznam sa vještinom lijepog govorništva, sa teorijskog i praktičnog stanovišta, i da istu usvojim.

Kroz savladavanje principa debatovanja i pregovaranja, naučićete da jasno i decidno saopštite svoj stav na odnosnu (konkretnu) temu.

Sa druge strane, naučivši da uvažavate suprotna mišljenja, naučićete i kako da spriječite afektivno reagovanje, a afirmišete smireno i zdravorazumsko.

Prolazeći kroz ustaljenu i prihvaćenu strukturu govora, savladaćete izazov pisanja kvalitetnog sopstvenog govora.

Takođe, učenjem poznatih, proslavljenih tuđih govora i načinom na koji iste treba interpretirati, obogatićete svoju opštu kulturu.

Razumljivo, kao sastavni dio Škole, postavlja se i sticanje novih kontakata i prijateljstava, što je ne manje važno bogatstvo ovog kursa.

Ja sam imao tu sreću da budem dio generacije koja je, kako je vrijeme išlo, srasla u lijepo društvo obrazovanih i uspješnih ljudi, na čelu sa njihovim mentorom, mr Ivanom Radevićem.

Škola retorike je neizostavan izbor za sve mlade ljude koji žele da vještinama lijepog i svrsishodnog govora obogate kako ovu socijalnu, tako i intelektualnu dimenziju svoje ličnosti, što je i primarni cilj Škole, koji ona već devet generacija zaredom i ispunjava.