Bojana Vukčević

Datum rođenja:

26. 11. 1991.

Mjesto rođenja:

Podgorica

FDES generacija:

2010.


Trenutno zaposlenje:

Fakultet za državne i evropske studije

Pripravnik, član Projektnog tima


O FDES-u:

Fakultet za državne i evropske studije upisala sam očekujući kvalifikovan i stručan nastavni kadar, kvalitetnu organizaciju predavanja, kolokvijuma i ispita, kao i materiju koja će mi biti predstavljena na način koji će me motivisati da učim.

Moja očekivanja su, u toku tri godine na dodiplomskim studijama, ispunjena u potpunosti.

Međutim, ono što nisam očekivala bile su mnogobrojne i raznovrsne vannastavne aktivnosti putem kojih je studentima pružena mogućnost sticanja praktičnih znanja i vještina korisnih za budući, kako profesionalni, tako i privatni život.

Osim programa kao što su Škola retorike i Škola interpersonalnih vještina, u okviru vannastavnih aktivnosti organizovane su i brojne posjete, gostovanja, multimedijalni događaji i slično.

Ono što je meni, a vjerujem i ostalim studentima bilo naročito važno i korisno jeste obavljanje studentske prakse u toku drugog semestra treće godine dodiplomskih studija.

Na taj način nam je omogućeno bliže upoznavanje sa radom i organizacijom organa javne uprave i lokalne samouprave, kao i praktična primjena teorijskog znanja stečenog na Fakultetu.