Anđela Popović

Datum rođenja:

14. 03. 1991.

Mjesto rođenja:

Kotor

Generacija:

9.


Trenutno zaposlenje:

Studentkinja Fakulteta pravnih nauka - Univerzitet Donja Gorica


O Školi retorike:

Nikada nije bilo, nije, i neće biti, da jednako vrijede, i da jednako mogu, onaj ko zna i onaj ko ne zna da lijepo i uvjerljivo govori.

Na isti način, vjerujem da, kroz prizmu retorike, nikada nije bilo, nije, i neće biti, da jednako vrijede, i da jednako mogu, onaj ko je bio polaznik Škole retorike i onaj ko nije.

Kvalitetan program, kvalitetan predavač i kvalitetno druženje uz mogućnost da čovjek obogati svoju, ne samo retoričku, već i širu intelektualnu dimenziju, mogućnosti su koje ova Škola pruža svakom polazniku, zbog čega je iskreno preporučujem.