Raspisan konkurs za upis devete generacije Škole retorike

Kategorija: Škola retorike
Datum: 29.08.2014

Fakultet za državne i evropske studije raspisao je Konkurs za upis IX generacije Škole retorike „Prof. dr Radovan Radonjić“, koja će sa radom početi krajem septembra 2014. godine.

Škola retorike „Prof. dr Radovan Radonjić“ je program koji se već 7 godina realizuje na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici. Cilj ove Škole je da polaznicima pruži teorijska znanja iz oblasti retorike, kao i da im omogući ovladavanje vještinama dobrog govora, debatovanja i pregovaranja.

Program Škole obuhvata 60 časova, grupisanih u 20 sesija od po 3 časa (1/3 čini teorijski, a 2/3 praktični dio). Škola traje 4 mjeseca pri čemu se predavanja održavaju radnim danima, jednom do dva puta sedmično (utorkom i/ili četvrtkom), u terminu od 18 do 21 h, na Fakultetu za državne i evropske studije (Gradski stadion “Budućnost”, sjeverna tribina).

Prijavljivanje se vrši online putem. Popunjen prijavni formular (koji se može preuzeti sa adrese http://www.fdes.me/retorika/prijavni-formular.docx) je potrebno poslati na adresu retorika@fdes.me.

Konkurs je otvoren do 26. septembra 2014. godine, a broj polaznika je ograničen na 30.

Detaljnije informacije o Školi retorike, informacije o dosadašnjim polaznicima, kao i njihova mišljenja o Školi mogu se pronaći na adresi www.retorika.me.

Program Škole retorike “Prof. dr Radovan Radonjić”, pohađalo je više od 250 polaznika, kroz 8 generacija. Po završetku ove Škole polaznicima se otvaraju nove mogućnosti za dalje napredovanje u govorničkoj vještini, ali i lijepo druženje sa ljudima sličnih interesovanja, kroz Alumni klub Škole retorike, koji je osnovan sa ciljem da se, kroz redovna okupljanja, obezbijedi mogućnost jačanja retoričkih mogućnosti, ali i širenja same ideje retorike.