Konkurs za upis 11. generacije polaznika Škole retorike je u toku

Datum: 31.08.2015

Fakultet za državne i evropske studije raspisao je Konkurs za upis XI generacije polaznika Škole retorike, koja će sa radom početi 1. oktobra 2015. godine.

Škola retorike je program koji se već 10 godina realizuje na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici. Cilj ove Škole je da polaznicima pruži teorijska znanja iz oblasti retorike, kao i da im omogući ovladavanje vještinama dobrog govora, debatovanja i pregovaranja.

Program Škole obuhvata 60 časova, grupisanih u 20 sesija od po 3 časa (1/3 čini teorijski, a 2/3 praktični dio). Škola traje 3 mjeseca pri čemu se predavanja održavaju radnim danima, jednom do dva puta sedmično (utorkom i/ili četvrtkom), u terminu od 18 do 21 h, na Fakultetu za državne i evropske studije (Gradski stadion “Budućnost”, sjeverna tribina).

Prijavljivanje se vrši online putem. Popunjen prijavni formular (koji se može preuzeti sa adrese www.fdes.me/retorika/prijava.docx) je potrebno poslati na adresu retorika@fdes.me.

Konkurs je otvoren do 25. septembra 2015. godine, a broj polaznika je ograničen na 30.

Detaljnije informacije o Školi retorike, informacije o dosadašnjim polaznicima, kao i njihovi utisci o Školi mogu se pronaći na adresi www.retorika.me.

Program Škole retorike pohađalo je više od 300 polaznika, kroz 10 generacija. Po završetku ove Škole polaznicima se otvaraju nove mogućnosti za dalje napredovanje u govorničkoj vještini, ali i lijepo druženje sa ljudima sličnih interesovanja, kroz Alumni klub Škole retorike, koji je osnovan sa ciljem da se, kroz redovna okupljanja, obezbijedi mogućnost jačanja retoričkih mogućnosti, ali i širenja same ideje retorike.