Konkurs za upis 14. generacije polaznika Škole retorike je u toku

Datum: 05.01.2017

Konkurs za upis polaznika 14. generacije Škole retorike otvoren je za sve zainteresovane kandidate do 15. februara 2017. godine.

Škola retorike je prvi program te vrste u Crnoj Gori, koji se uspješno realizuje već 10 godina. Cilj Škole je da polaznicima pruži teorijska znanja iz oblasti retorike, kao i da im omogući ovladavanje vještinama dobrog govora, debatovanja i pregovaranja.

Program Škole obuhvata 60 časova, grupisanih u 20 sesija od po 3 časa (1/3 čini teorijski, a 2/3 praktični dio). Škola traje 3 mjeseca pri čemu se predavanja održavaju radnim danima, jednom do dva puta sedmično, u terminu od 18 do 21 h, na FDES-u (Gradski stadion “Budućnost”, sjeverna tribina).

Prijavljivanje se vrši online putem. Popunjen prijavni formular (koji se može preuzeti sa adrese www.retorika.me) potrebno je poslati na adresu retorika@fdes.me, najkasnije do 15. februara 2017. godine.

Broj polaznika je ograničen.

Detaljnije informacije o Školi retorike, informacije o dosadašnjim polaznicima, kao i njihovi utisci o Školi mogu se pronaći na adresi www.retorika.me.

Program Škole retorike pohađalo je više od 400 polaznika, kroz 13 generacija. Po završetku Škole polaznicima se otvaraju nove mogućnosti za dalje napredovanje u govorničkoj vještini, ali i lijepo druženje sa ljudima sličnih interesovanja, kroz Alumni klub Škole retorike, koji je osnovan sa ciljem da se, kroz redovna okupljanja, obezbijedi mogućnost jačanja retoričkih mogućnosti, ali i širenja same ideje retorike.