Konkurs za upis 12. generacije polaznika Škole retorike

Datum: 28.01.2016

Konkurs za upis 30 polaznika XII generacije Škole retorike otvoren je za sve zainteresovane kandidate do 15. februara 2016. godine.

Škola retorike je prvi program te vrste u Crnoj Gori, koji se uspješno realizuje već 9 godina. Cilj Škole je da polaznicima pruži teorijska znanja iz oblasti retorike, kao i da im omogući ovladavanje vještinama dobrog govora, debatovanja i pregovaranja.

Program Škole obuhvata 60 časova, grupisanih u 20 sesija od po 3 časa (1/3 čini teorijski, a 2/3 praktični dio). Škola traje 3 mjeseca pri čemu se predavanja održavaju radnim danima, jednom do dva puta sedmično, u terminu od 18 do 21 h, na FDES-u (Gradski stadion “Budućnost”, sjeverna tribina).

Prijavljivanje se vrši online putem. Popunjen prijavni formular (koji se može preuzeti sa adrese www.retorika.me) potrebno je poslati na adresu retorika@fdes.me, najkasnije do 15. februara 2016. godine.

Broj polaznika je ograničen.

Detaljnije informacije o Školi retorike, informacije o dosadašnjim polaznicima, kao i njihovi utisci o Školi mogu se pronaći na adresi www.retorika.me.

Program Škole retorike pohađalo je više od 300 polaznika, kroz 11 generacija. Po završetku ove Škole polaznicima se otvaraju nove mogućnosti za dalje napredovanje u govorničkoj vještini, ali i lijepo druženje sa ljudima sličnih interesovanja, kroz Alumni klub Škole retorike, koji je osnovan sa ciljem da se, kroz redovna okupljanja, obezbijedi mogućnost jačanja retoričkih mogućnosti, ali i širenja same ideje retorike.