Deveta generacija retoričara uspješno diplomirala

Kategorija: Škola retorike
Datum: 29.12.2014

Polaznici devete generacije Škole retorike Fakulteta za državne i evropske studije su na završnoj svečanosti povodom dodjele diploma, održanoj u nedjelju, 28. 12. 2014. godine, najprije pokazali javnosti da su uspješno ovladali retoričkima vještinama, a zatim su im uručene i zaslužene diplome.

Na samom početku prisutnima se obratio Dekan Fakulteta, prof. dr Đorđije Blažić koji je poželio dobrodošlicu prisutnima, a polaznicima čestitao na uspješnom završetku Škole.

Nakon toga riječ su preuzeli polaznici Škole, koji su tokom 60 časova, pod mentorstvom mr Ivana Radevića, imali priliku da uče o vještinama dobrog govora, debatovanja i pregovaranja.

U prvom dijelu programa, polaznici su govorili neke od najpoznatijih svjetskih govora, i to govore Čerčila, Cicerona, Demostena, Lujze Mišel, Džona Bola, Marka Bruta, Dantona, Konfučija, Veljka Vlahovića i Elizabet Stenton.

Drugi, možda i najzanimljiviji dio programa bili su tzv. “sopstveni govori”. Sopstveni govori su vlastiti govori samih polaznika, koje su oni pripremali tokom pohađanja Škole na unaprijed odabrane teme. Teme o kojima su govorili bile su: Islamski terorizam, Studiranje u inostranstvu, Zapošljavanje preko veze, Porazi, Mediji, Cijene, Lijenost, Kaznena politika u Crnoj Gori i Budva.

Uslijedili su nakon toga i govori na stranim jezicima, da bi se na samom kraju svečanosti uključila i prisutna javnost kroz izbor teme na koju bi polaznici bili dužni da odgovore u roku ne dužem od 30 sekundi. Tako su Mitar Šušić i Natalija Mušura stali pred publiku i govorili na zadate teme “Šengen zona” i “NATO”, te demonstrirali vještinu improvizovanog govora, najtežu od retoričkih disciplina.

Diplome o uspješnom pohađanju Škole dobili su: Anđela Popović, Jovana Nišavić, Jovana Ćetković, Emir Dacić, Milica Drakić, Jovana Bojić, Jelena Vujisić, Natalija Mušura, Mitar Šušić, Dušan Božović, Dimitrije Batrićević, Lahira Duraković, Dea Radević i Marija Lekić.

Specijalnu nagradu za najbolji debatni par takmičenja koje je organizovano tokom Škole dobili su Jelena Vujisić i Mitar Šušić, dok je za najboljeg retoričara IX generacije po izboru samih polaznika, nagrađena Natalija Mušura.