Deseta generacija retoričara uspješno diplomirala

Datum: 01.06.2015

Polaznici desete generacije Škole retorike FDES-a su na završnoj svečanosti, koja je održana na Fakultetu, prikazali prisutnoj publici dio repertoara retoričkih vještina kojima su ovladali tokom Škole, a zatim su im uručene i zaslužene diplome. Oni su govorili neke od najpoznatijih svjetskih i crnogorskih govora, zatim sopstvene govore koje su pripremali tokom pohađanja Škole, govore na stranim jezicima kao i improvizovani govor.

Na samom početku prisutnima se obratio Dekan Fakulteta, prof. dr Đorđije Blažić koji je poželio dobrodošlicu prisutnima, a polaznicima čestitao na uspješnom završetku Škole.

Nakon toga riječ su preuzeli polaznici Škole, koji su tokom 60 časova, pod mentorstvom mr Ivana Radevića, imali priliku da uče o vještinama dobrog govora, debatovanja i pregovaranja.

U prvom dijelu, publika je imala priliku da čuje govore Temistoklea, Demostena, Džona Bola, Marka Bruta, Dantona, Veljka Vlahovića, Knjaza Nikole, Lujze Mišel, Franca Grilparcera i drugih.

Drugi, možda i najzanimljiviji dio programa bili su tzv. “sopstveni govori”, tj. govori samih polaznika, koje su oni pripremali tokom pohađanja Škole na teme koje su sami birali. Tako su se mogli čuti govori na teme kao što su: Umjetnost, Sport u funkciji razvoja djece, Objekti za kolektivno stanovanje, Bolonjska deklaracija, Mediji, Mir i drugi.

Uslijedili su, u trećem dijelu, i govori na stranim jezicima i to engleskom, italijanskom, francuskom, španskom i grčkom, da bi se na samom kraju svečanosti uključila i prisutna javnost kroz izbor teme na koju su polaznici bili dužni da odgovore u roku ne dužem od 30 sekundi. Ivana Milojko dobila je od prisutne publike temu “Globalno zagrijavanje”, dok je Matija Đurđevac za temu dobio “Droga”, nakon čega su shodno pravilima, a na oduševljenje prisutne publike uspješno odgovorili.

Jubilarnu, desetu generaciju polaznika činili su: Damjan Medojević, Jelena Gajović, Andrea Stajović, Andrea Tadić, Balša Popović, Matija Novaković, Jelena Milić, Jovana Đurović, Kristina Dedić, Marko Babić, Goran Lalević, Matija Đurđevac, Jasmin Bralić, Ana Jovović, Marija Marinović, Ivana Milojko, Almir Seferović, Igor Jablan, Mladen Novaković i Nikola Bakoč.

Po izboru samih polaznika, za najboljeg retoričara generacije proglašen je Damjan Medojević, student Univerziteta Mediteran, dok su nagrade za najredovnije polaznike dobili Matija Đurđevac i Ana Jovović.