Zašto FDES?

Zato što:

 1. Jedini je Fakultet u regionu, specijalizovan za razvoj kadrova za rad u institucijama državne uprave, lokalnoj samoupravi, javnim službama i institucijama Evropske unije.
 2. Upisuje 50 studenata po generaciji, što pruža mogućnost kvalitetne primjene Bolonjske deklaracije, uz individualni rad sa studentima i rad u malim grupama.
 3. Oni koji diplomiraju, brzo pronalaze put do zaposlenja. Trenutno preko 90% svršenih studenata FDES-a je zaposleno. Ovo potvrđuje, ne samo kvalitet studenata koji izađu sa Fakulteta, već i potrebu tržišta rada za kadrovima koji se profilišu na Fakultetu za državne i evropske studije, a ta potreba će biti sve izraženija kako proces evropskih i evroatlantskih integracija bude odmicao.
 4. Svaki naš student u završnom semestru osnovnih studija dobija mogućnost da stažira u nekom državnom ili organu lokalne samouprave u trajanju od najmanje dva mjeseca, što dovodi do toga da su naši studenti po završetku studija u velikoj prednosti u odnosu na one koji nijesu imali tu priliku.
 5. On nije ni privatni, ni državni, već nastao kao kombinacija dva modela, a osnovan putem javno-privatnog partnerstva. Osnivači Fakulteta su Glavni grad, Fakultet za postdiplomske državne i evropske studije iz Kranja – Slovenija, Agencija za lokalnu demokratiju i partnerstvo i dva fizička lica iz Italije i Slovenije.
 6. Studenti se podstiču na učešće u vannastavnim aktivnostima. Fudbal sa profesorima, maskenbal, proslava 8. marta, novogodišnji koktel, letjenje helikopterima, posjete crnogorskim i evropskim institucijama, razgovor sa poznatim ličnostima iz Crne Gore i svijeta, krstarenje Jadranom i humanitarne akcije samo su neke od aktivnosti u kojima naši studenti uzimaju učešće.
 7. Retoričke vještine na FDES-u su jako važne. Škola retorike se već može smatrati svojevrsnim brendom u Crnoj Gori, ali i šire. Vrlo je važno za svakog studenta, da savlada retoričke, komunikacijske i liderske vještine, te nauči da se izražava na pravi način, kritički razmišlja i bude kadar da sam istražuje.

 

Na osnovu navedenog, nije teško shvatiti zašto FDES jeste pravi izbor za sve one koji razmišljaju o početku ili nastavku studija, a posebno one koji namjeravaju da se bave društvenim naukama.

U najkraćem:

 • Zato – da budete drugačiji;
 • Zato – da budete među odabranim;
 • Zato – da nemate problema sa zapošljavanjem…
 • i zato… IME, A NE BROJ!