Vlada Rumunije dodjeljuje 85 stipendija stranim državljanima

Datum: 03.02.2017

Obavještavamo zainteresovane kandidate da Ministarstvo vanjskih poslova Vlade Rumunije, u saradnji sa rumunskim Ministarstvom nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja dodjeljuje 85 stipendija stranim državljanima, za akademsku 2017/2018. godinu.

Za ove stipendije mogu aplicirati državljani zemalja koje nijesu članice Evropske unije. Strani državljani rumunskog porijekla mogu koristiti druge stipendijske programe Rumunije.

Stipendije se nude za sljedeće nivoe:

a) Dodiplomske studije – Program je namijenjen svršenim srednjoškolcima gimnazije, ili ekvivalentne srednje škole, kao i kandidatima koji traže nastavak studija u Rumuniji. Kompletni ciklus univerzitetskih studija traje od 3 do 6 godina, u skladu sa posebnim zahtjevima izabranog fakulteta, a završava se finalnim ispitom (diplomski);
b) Master studije – Program je namijenjen kandidatima koji su završili univerzitetske/postdiplomske studije, traje od 1,5 do 2 godine, a završava se disertacijom;
c) Treći ciklus, doktorske studije – Program je namijenjen kandidatima koji su završili dodiplomske/postdiplomske (master) studije, a traje od 3 do 4 godine, u skladu sa zahtjevima odabranog fakulteta, a završava se doktorskom tezom. Prijem na doktorske studije uslovljen je prijemnim ispitom.

Oblasti studija: Zainteresovani kandidati mogu aplicirati za sljedeće oblasti: političke i administrativne nauke, studije u oblasti obrazovanja, rumunska kultura i civilizacija, novinarstvo, tehnika, nafta i gas, poljoprivreda, veterina, arhitektura, vizuelne umjetnosti.

Jezik studija: Kako bi promovisali rumunski jezik i kulturu, Ministarstvo nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja Rumunije donijelo je odluku da korisnici ovih stipendija studiraju na rumunskom jeziku. Kandidatima koji ne znaju rumunski nudi se dodatna pripremna godina za učenje rumunskog. Kandidati koji izjave da znaju rumunski, moraju da polažu test iz jezika koji organizuju rumunske institucije visokog obrazovanja, ili moraju da podnesu uvjerenje o znanju rumunskog na nivou B2, u skladu sa zajedničkim evropskim okvirom za žive jezike.

Aplikacioni dosije mora biti podnijet posredstvom diplomatskih misija. Dosijea poslata poštom, ili direktno Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja, kao i dosijea primljena nakon krajnjeg roka, neće biti uzeta u razmatranje. Odbijene aplikacije se ne vraćaju.

Potrebna dokumentacija:

1. Propratno pismo koje izdaje diplomatska misija zemlje porijekla akreditovana u Bukureštu, ili Ambasada Rumunije u odnosnoj zemlji.
2. Valjano popunjen Aplikacioni formular Ministarstva vanjskih poslova Rumunije za stipendiju za studije u Rumuniji.
3. Valjano popunjen Aplikacioni formular Ministarstva nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja Rumunije za izdavanje „prihvatnog pisma“ (letter of acceptance) za studije u Rumuniji.
4. Ovjerene kopije dokumenata o realizovanom školovanju (maturska i univerzitetska diploma, ukoliko je potrebno), kao i njihov prevod na rumunski, francuski ili engleski jezik ovjeren od sudskog rumača.
5. Ovjerene kopije prepisa ocjena i njihov ovjeren prevod.
6. Ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih i njegov prevod.
7. Kopija pasoša (prve tri strane).
8. Ljekarsko uvjerenje koje potvrđuje da kandidat nije zaražen nekom zaraznom bolešću, ili drugim bolestima koje onemogaćavaju dalje studiranje.
9. CV.
10. Dvije skorije fotografije pasoškog formata.

Zainteresovani kandidati treba da prvo zakažu prijem u Ambasadi Rumunije u Podgorici, na telefon br. (020) 618 040 i da, u zakazanom terminu, podnesu navedenu dokumentaciju.

Za sva dodatna pojašnjenja u vezi sa stipendijama i načinom apliciranja zainteresovani mogu zvati na tel. br. (020) 618 040, kontakt osoba: Loredana Pascu; ili pisati na e-mail adresu: ambs.romania.mne@t-com.me

Photo: Getty Images