Telenor Samit mladih 2014

Datum: 17.10.2014

Telenor Samit mladih je trodnevna konferencija koja se održava u Oslu, Norveškoj, od 9 – 11. decembra 2014, u partnerstvu sa Nobelovim centrom za mir. Samit mladih 2014 okupiće u sjedištu Telenor grupe i Nobelovom centru za mir 28 ambicioznih mladih ljudi iz Azije i Evrope, kao i vodeće globalne stručnjake iz oblasti telekomunikacija.

Samit mladih pred generaciju digitalnih urođenika postavlja izazov da pokažu kako digitalne komunikacije mogu da unaprijede ljudske živote, osnaže društva, podstaknu jačanje ekonomije i rast zaposlenosti, kao i međunarodnu saradnju.

Samit mladih je energična arena namijenjena mladima, budućim liderima društva, koji danas prednjače  u poznavanju digitalnih tehnologija. Takođe, to je mjesto na kojem imaju priliku da iskažu svoje stavove i iznjedre nove ideje, zajedno sa svojim vršnjacima i vodećim industrijskim liderima iz cijelog sveta.

Prijava za učešće na konkursu dostupna je na sajtu i u okviru nje je potrebno dostaviti sljedeće podatke:
Ispravne i kompletne tražene podatke;
Pisani opis ideje ili strasti koje žele da iznesu na Samitu, ne duže od 250 riječi, na engleskom jeziku;
CV/biografiju na jednoj strani u PDF formatu;
Video snimak u trajanju do 60 sekundi, snimljenu mobilnim telefonom, kojim promovišu svoju ideju ili strast (preporuka je da se ne dostavljaju povjerljive ili zaštićene informacije );

Video snimak treba da zadovoljava sljedeće uslove:

  • da odgovara zadatoj temi;
  • da dužina snimka bude maksimalno do 60 sekundi;
  • da bude na engleskom jeziku;
  • da bude autorski rad.

Učesnik je isključivo odgovoran za istinitost i potpunost podataka koje je je dostavio Telenoru, te Telenor ne može biti odgovoran za neistinitost i nepotpunost istih.

Učesnik je isključivo odgovoran da dostavljen video snimak ne sadrži povjerljive ili zaštićene informacije, kao i da je pribavljen/sačinjen na zakoniti način i Telenor ne može biti odgovoran za povredu ove obaveze učesnika.

Prijave sa nepotpunim podacima biće diskvalifikovane i neće biti uzete u obzir prilikom odlučivanja stručnog žirija.

Podnošenjem prijave svaki učesnik daje saglasnost da učestvuje u promotivnim aktivnostima i/ili materijalima, koje povremeno od njega mogu zahtijevati Telenor d.o.o. i/ili Telenor Grupa, kao i za korišćenje i prikazivanje video snimka, u bilo kom formatu, na događajima, sajtovima, društvenim mrežama i ostalim formama komunikacije, bez ograničenja i bez ikakvih potraživanja prema Telenor d.o.o. ili Telenor grupi.

Detaljnije informacije o konkursu možete dobiti ovdje.
Domaćin Samita mladih je predsednik i generalni direktor Telenor grupe Jon Frederik Baksas.