Studenti treće godine bili u petodnevnoj studijskoj posjeti Briselu

Datum: 24.05.2017

Studenti završne godine osnovnih studija Fakulteta za državne i evropske studije boravili su u Briselu, u periodu od 07. do 11. maja 2017. godine, u okviru tradicionalne studijske posjete evropskim institucijama, kao i predstavništvima Crne Gore pri EU i NATO.

U okviru prvog dana posjete, studenti su najprije posjetili Evropski parlament gdje su se upoznali sa osnovnim informacijama o radu ove institucije, načinu saradnje sa ostalim instititucijama EU, njenom sastavu, zakonodavnom procesu u okviru EU, te drugim pitanjima od značaja za rad Parlamenta. Nakon uvodnih izlaganja, studenti su oblišli prostorije u kojima se odvija sam rad Parlamenta, od kojih je najznačajnija sala gdje se održavaju plenarne sjednice, i gdje su se upoznali sa pravilima kojih se pridržavaju parlamentarci prilikom svakog svog nastupa na sjednici, od svog govora do prava glasanja.

Sljedeća institucija koja je bila u planu posjete jeste Komitet regiona kao jedna od najmlađih institucija EU, gdje su se studenti upoznali sa radom i načinom funkcionisanja ovog tijela, a koji ima za cilj da unaprijedi regionalnu politiku, životnu sredinu, kulturu, obrazovanje i transport, a tiču se razvoja regionalnih i lokalnih vlasti, te regionalnog partnerstva i prekogranične saradnje za razvoj država članica.

Na kraju prvog dana, studenti su posjetili Misiju Crne Gore pri EU, gdje su dočekani od strane Šefa misije, g-dina Bojana Šarkića i sekretara g-đice Milene Milunović. Šef misije g-din Šarkić je održao kratko predavanje o izazovima Crne Gore koji predstoje na integracionom putu ka EU, odnosno ispunjenju ključnih kriterijuma koji prioizilaze iz pregovaračkih poglavlja. Takođe, informisao je studente o trenutnom statusu Crne Gore, odnosno o broju otvorenih pregovaračkih poglavlja, trenutnim rezultatima i mjerama koje će se preduzimati u narednom periodu, a sve u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU. Potom su uslijedila brojna pitanja studenata, na osnovu kojih se razvila diskusija i razmjena mišljenja između domaćina i studenata.

U nastavku drugog radnog dana posjete, studenti su posjetili NATO sjedište i tom prilikom posjetili Misiju Crne Gore pri NATO, te dočekani od strane Šefa misije, g-đe Dragane Radulović, generala Rajka Pešića i sekretara g-đice Dijane Tući. Šef misije g-đa Radulović je u obraćanju studentima govorila o svim zadacima koje je bilo potrebno ispuniti kako bi Crna Gora postala članica NATO saveza, kao i o obavezama koje ih očekuju pri samoj ratifikaciji i učešću naše zemlje kao punopravnog člana NATO-a na predstojećem Samitu u Briselu.

Posljednjeg dana radne posjete, planom i programom predviđena je posjeta Parlamentarijumu – savemenom muzeju EU. Kroz multimedijalni i audio vizuelni sadržaj, studenti su upoznati sa istorijatom nastanka Evropske unije, a jedan od najzanimljivijih sadržaja ovog muzeja je i mogućnost slanja tekstualne poruke parlamentarcima kao glas naroda.

Zatim, uslijedila je posjeta Savjetu Evropske unije, gdje je studente primio Vicenzo Le Voci i upoznao ih sa osnovnim informacijama o funkcionisanju ove institucije, njenim nadležnostima, osobenostima u vezi sastava Savjeta, kao i načinom donošenja odluka jedne od najvažnijih institucija Evropske unije.

Pored radnog dijela posjete, studenti su imali vremena i za slobodne aktivnosti poput šetnje i obilaska kulturnih znamenitosti i turističkih atrakcija grada. Imeđu ostalog studenti su posjetili Kraljevsku palatu, Kraljevski park, Kraljevsku akademiju nauka i umjetnosti, Brdo umjetnosti, Muzej muzičkih instrumenata, Kraljevsku biblioteku, Parc du Cinquantenaire, Atomium, Mini Europe, Expo i dr. lokacije koje ovaj grad čine prepoznatljivim.

Delegaciju Fakulteta za državne i evropske studije predvodio je prof. dr Milenko Popović, a činili su je Mladen Ćulafić, Slađana Martić, Milena Knežević, Goran Lalević, Matija Đirđevac, Zorana Raičković, Đorđe Stojović, Jelena Janjušević, Lazar Vlaović i Aldijana Usezić.

Delegacija Fakulteta posebno zahvaljuje Misijama Crne Gore pri EU i NATO, na lijepom dočeku, ali i pomoći prilikom realizacije ove studijske posjete i kompletnog boravka studenata u Briselu.