Studenti posjetili Ministarstvo vanjskih poslova

Datum: 22.02.2017

Studenti dodiplomskih studija Fakulteta za državne i evropske studije posjetili su danas Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore. Koordinator ove aktivnosti bio je Šef Diplomatskog protokola, ambasador Ljubiša Perović, od koga su studenti nakon upriličene dobrodošlice, a prije početka zvaničnog dijela posjete, imali mogućnost da čuju osnovne informacije o Ministarstvu, nedavnim organizacionim promjenama, te da se upoznaju sa kapacitetima sa kojima Ministarstvo u okviru izvršavanja svojih svakodnevnih aktivnosti raspolaže.

Nakon kratke prezentacije Ministarstva i nadležnosti Diplomatskog protokola, studentima je upriličena mogućnost da, osim sa ambasadorom Perovićem, razgovaraju i sa ambasadorom Ivanom Lekovićem, Direktorom Generalnog direktorata za bilateralne poslove, ambasadorom Ramizom Bašićem, koji trenutno obavlja funkciju ambasadora sa posebnim ovlašćenjima, ambasadorkom Satkom Hajdarpašić, Direktoricom Diplomatske akademije, Nadom Miranović, zaduženom za pitanja ljudskih resursa Ministarstva te Zdravkom Jovovićem i Jelenom Filipović, službenicima Direktorata za bilateralne odnose.

U uvodnom izlaganju, studentima se najprije obratio ambasador Leković, koji je bliže predstavio aktivnosti Direktorata za bilateralne poslove i izazove sa kojima se svakodnevno suočava prilikom obavljanja ove funkcije. Ambasadori Perović i Bašić upoznali su studente sa detaljima i hronologijom njihovog profesionalnog angažmana u diplomatiji, dok je ambasadorka Hajdarpašić predstavila organizaciju i način rada Diplomatske akademije i u okviru izlaganja upoznala studente sa mogućnostima za participaciju u aktivnostima Ministarstva i Akademije. Gospođa Miranović predstavila je značaj ljudskih resursa, kako u diplomatiji, tako i u kvalitetnom funkcionisanju Ministarstva, kao i faze razvoja karijere diplomata i brizi Ministarstva po ovom pitanju. Gospodin Jovović i gospođa Filipović predstavili su svakodnevne aktivnosti i izazove sa kojima se susrijeću u okviru profesionalnog angažmana i dali savjete za razvoj karijere u okviru Ministarstva.

Po završetku uvodnih izlaganja, studentima je pružena mogućnost da kroz interaktivni dijalog i postavljanje pitanja dobiju konkretne informacije o svim pitanjima organizacije i funkcija Ministarstva vanjskih poslova, ali i o ličnim impresijama i detaljima iz bogatog diplomatskog iskustva sagovornika iz Ministarstva.

Fakultet za državne i evropske studije zahvaljuje se Šefu Diplomatskog protokola, ambasadoru Peroviću i sagovornicima iz Ministarstva vanjskih poslova na izdvojenom vremenu i pruženim informacijama, uz želju da se ovakav vid interakcije između studenata i predstavnika Ministarstva razvija i njeguje i u narednom periodu.