Studenti posjetili Drugostepeni sud za prekršaje

Datum: 23.10.2015

Studenti treće godine Fakulteta za državne i evropske studije u okviru časova vježbi iz predmeta Prekršajno pravo, posjetili su Drugostepeni sud za prekršaje sa sjedištem u Podgorici, 22. oktobra 2015. godine.

U okviru posjete, studenti su se najprije detaljno upoznali sa radom pisarnice od strane upravitelja sudske pisarnice g-dina Saše Šimuna, i saznali kako i na koji način se zavode zaprimljeni predmeti i vrši ekspedicija sudske pošte (odluka i drugih spisa predmeta), te na koji način se čuvaju, evidentiraju i klasifikuju predmeti u arhivi pisarnice.

Drugi dio ove posjete bio je organizovan kroz simulaciju zasijedanja Vijeća drugostepenog suda za prekršaje, od strane sudija ovog Vijeća, g-đe Dragice Stojanović kao Predsjednika Vijeća, g-dina Branislava Ratkovića i g-đe Larise Begović kao članova Vijeća, koji su kroz  konkretan primjer predstavili način zasijedanja Vijeća i odlučivanja u konkretnom predmetu.

Na kraju posjete upriličen je susret sa Predsjednikom drugostepenog suda za prekršaje g-dinom Milivojem Rašovićem, koji ih je takođe detaljnije upoznao sa radom suda i sa njegovim djelokrugom rada, gdje je odgovarao na veliki broj pitanja studenata, koji su iskazali veliko interesovanje. Nakon posjete, iskazano je obostrano zadovoljstvo da se ovaj vid saradnje i posjete studenata nastavi, kako bi se pored teorijskog dijela koji izučavaju u nastavnom dijelu upoznali i sa praktičnim primjerima i radom.

U studijskoj posjeti bili su: Marija Stojanović, Ksenija Mijušković, Marija Jakić, Jovana Tomović, Jovana Čamdžić, Kristina Miranović, Filip Mrvaljević, Nađa Daničić, Milica Jojić, Elma Dacić, Elma Mujević, mr Miljan Vlaović i mr Igor Striković.