Studenti FDES-a posjetili Vladu Crne Gore

Kategorija: Studijske posjete
Datum: 30.05.2014

Fakultet za državne i evropske studije (FDES) organizovao je 30. maja 2014. studijsku posjetu Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore. U okviru posjete, studenti su imali priliku da razgovaraju sa g-đom Ljiljanom Radonjić, zamjenicom sekretara Vlade Crne Gore i g-dinom Srđanom Kusovcem, savjetnikom predsjednika Vlade i rukovodiocem Biroa za odnose s javnošću u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore.

Posjeta je počela prezentacijom i razgovorom sa g-dinom Srđanom Kusovcem u multimedijalnoj sali u kojoj se održavaju konferencije za novinare. Studenti su imali priliku da od g-dina Kusovca dobiju informacije o radu Biroa za odnose s javnošću i ukupnom radu Vlade na povećanju stepena javnosti, transparentnosti i otvorenosti prema široj javnosti i građanima. U Press centru, šef Biroa je govorio studentima o strateškim prioritetima rada Vlade, koja je prema principima otvorenosti i dostupnosti informacija na zvaničnom sajtu jedna od najtransparentnijih u regionu. Ukazano je na praksu da se kroz brz i adekvatan odgovor na pitanja medija i zainteresovane javnosti kontinuirano unapređuje dalja efikasnost rada Vlade, kao i da se preduzimaju aktivnosti na uvođenju i daljem jačanju kanala komunikacije kako bi se izašlo u susret onome što su potrebe javnosti na planu pravovremenog informisanja.

Nakon razgovora sa g-dinom Kusovcem, studenti su u društvu zamjenice generalnog sekretara Vlade Crne Gore, g-đe Ljiljane Radonjić, na kratko zauzeli ministarske pozicije , te imali priliku da se upoznaju sa nadležnostima Generalnog sekretarijata. G-đa Radonjić je detaljno upoznala studente sa djelokrugom rada Sekretarijata, njegovim funkcionisanjem i procesom rada, a kasnije i odgovarala na veliki broj pitanja, kojim su studenti iskazali veliko interesovanjeu vezi sa radom Vlade Crne Gore, ali i mogućnostima za daljim usavršavanjem.

U studijskoj posjeti Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore bili su: Bečanović Nikolina, Bošković Boris, Bulatović Aleksandar, Đurović Andrea, Furtula Bojana, Jakić Marija, Kućević Alma, Makočević Teodora, Mijušković Ksenija, Miranović Kristina, Mrdak Sanja, Šljivančanin Tijana, Stojanović Marija, Stojović Milica, Tomović Jovana, Golubović Vladan i mr Radević Ivan, menadžer Fakulteta.