Studenti FDES-a posjetili institucije EU u Briselu

Datum: 17.05.2014

Najbolji studenti treće godine Fakulteta za državne i evropske studije boravili su u periodu od 12. do 16. maja 2014. godine u Briselu, u okviru studijske posjete institucijama EU, sjedištu NATO i predstavničkim Misijama naše države pri ovim organizacijama.

Prvog dana studijske posjete studenti su bili u prilici da se upoznaju sa načinom funkcionisanja Evropskog parlamenta, Generalnog direktorata za proširenje, te radom Misije Crne Gore pri EU.

U Evropskom parlamentu, studentima su od strane predstavnika administracije pružene osnovne informacije o radu ove institucije, njenom sastavu, načinu saradnje sa ostalim institucijama EU, zakonodavnom procesu u okviru EU, promjenama kojima je Parlament obuhvaćen Lisabonskim ugovorom. Takođe, studenti su upoznati i sa izbornim procesom, koji je upravo u toku posjete studenata bio najaktuelnije pitanje u svim državama članicama EU, i to najviše zbog kampanja različitih političkih grupacija koje su uzimale maha i bile vidljive na svakom koraku u centru Evropske unije.

Nakon neposrednog upoznavanja sa administrativnim mogućnostima i funkcijama Evropskog parlamenta, studentima su se obratili i predstavnici Hrvatske u ovom tijelu. Ispred kabineta Davora Iva Stiera, Poslanika Evropske narodne partije, studentima je dobrodošlicu u Brisel poželio Marin Babarović, asistent gospodina Stiera. On je kroz interaktivan razgovor i odgovore na pitanja studenata približio rad evropskih poslanika, izazove sa kojima se svakodnevno susrijeće u ispunjavanju svojih radnih zadataka, te vještine koje su neophodne u cilju kvalitetnog obavljanja tih zadataka. Studente je posebno zanimalo i pitanje mogućnosti stažiranja i zapošljavanja u Parlamentu, pa je za naredni period ostavljena mogućnost da neko od studenata sa FDES-a, u cilju profesionalnog usavršavanja, obavi studentsku praksu u ovoj instituciji.

U nastavku prvog radnog dana studijske posjete, studente je primio dr Ivan Leković, šef Misije Crne Gore pri EU. Ambasador Leković je studente informisao o trenutnim diplomatskim aktivnostima crnogorske misije pri EU, načinom na koji Misija participira u procesu integracije Crne Gore u EU, koordinaciji Misije sa Ministarstvom vanjskih poslova i drugim organima u pregovaračkom procesu, načinom regrutovanja diplomatskog kadra za potrebe Misije, te rezultatima koje je u prethodnom periodu Misija ostvarila na putu učlanjenja Crne Gore u EU. Ambasador Leković je izrazio zadovoljstvo što je prvi put bio u mogućnosti da razgovara sa grupom studenata o ovim pitanjima u Briselu, kao i očekivanje da će ovakvih interaktivnih razgovora sa studentima u narednom periodu biti još više.

Na kraju radnog dana studenti su razgovarali i sa predstavnicama Generalnog direktorata za proširenje, Jolandom Vlaisopolu i Anđelom Longo, koje su zadužene za praćenje i pripremu Izvještaja o napretku Crne Gore za pojedina pregovaračka poglavlja. U okviru ovog razgovora predstavnice Direktorata su sa studentima razgovarale o aktivnostima koje se sprovode u procesu pregovaranja, očekivanjima EU od Crne Gore u ovom procesu, kao i sa trenutnim nedostacima koje naša država ima na putu ka članstvu u EU.

Drugi dan posjete bio je opredijeljen za posjetu drugoj velikoj organizaciji sa sjedištem u Briselu – NATO, ali i nastavku obilaska institucija EU.

U sjedištu NATO, studente su primili šefovi Misija Crne Gore i Slovenije pri ovoj organizaciji, Ambasadori Vesko Gačević i Andrej Benedejčić. Ambasador Gačević je studentima predstavio organizaciju i način rada naše Misije pri NATO, aktivnostima koje Misija sprovodi u cilju učlanjenja Crne Gore u NATO, to jest ispunjavanja jednog od dva ključna spoljnopolitička prioriteta naše države, dok je Ambasador Benedejčić govorio o iskustvima Slovenije i koristima koje sa sobom nosi članstvo u najmoćnijem vojno-političkom savezu. Ambasador Benedejčić je studente upoznao i sa ulogom Slovenije kao kontakt članice za integracioni proces Crne Gore ka NATO.

Na pitanje studenata da li Crna Gora zbog ranijih negativnih iskustava sa ovom organizacijom možda i ne bi trebalo da postane članica u skorije vrijeme, Ambasador Benedejčić je rekao da iskustva Slovenije govore drugačije, te svoju konstataciju obrazložio primjerom velikog broja sukoba i nesuglasica u prošlom vijeku između Slovenije i Italije, a kasnije pomirenja i bliskog partnerstva ovih država upravo zbog članstva u NATO.

Na kraju drugog radnog dana, studenti su se vratili razgovorima o Evropskoj uniji i to kroz posjetu Komitetu regiona. Domaćin studentima u Komitetu bio je Klaus Hulman. On je sa studentima razgovarao o ulozi ovog tijela u funkcionisanju EU, značaju regionalnog partnerstva i prekogranične saradnje za razvoj država članica, sastavu ovog tijela, kao i saradnji koju lokalne zajednice EU uspostavljaju sa lokalnim zajednicama izvan EU prostora.

Studentima je takođe predstavljen i način na koji dolazi do korišćenja EU fondova za potrebe regionalne politike i to kroz konkretne primjere. Na kraju, gospodin Hulman je studentima predstavio i preporučio mogućnost stažiranja u Komitetu, te izrazio nadu da će neko od njih u narednom periodu osjetiti benefite ovog programa.

Delegaciju Fakulteta za državne i evropske studije, koja je bila u studijskoj posjeti Briselu činili su: Tamara Marićević, Jelena Bečić, Tijana Kovačević, Mirjana Vučinić, Sandra Bogavac, Aleksandar Bulatović, Teodora Andrijašević, Marina Cimbaljević, Violeta Dondić, Slobodan Martinović i mr Ivan Radević.