Stipendije za maturante iz Rožaja

Kategorija: Novosti
Datum: 06.04.2015

Dekan Fakulteta za državne i evropske studije, prof. dr Đorđije Blažić, i predsjednik Opštine Rožaje, Ejup Nurković, potpisali su Memorandum o saradnji između FDES-a i Opštine Rožaje, shodno kojem će se u budućem periodu razvijati međupartnerski odnos, usmjeren na jačanje kapaciteta lokalne samouprave.

Prema riječima sekretara Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, Ajsela Kalača, nakon podnijetog zahtjeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji od strane FDES-a, službe lokalne uprave su vršile procjenu i analizu rada i uslova ovog Fakulteta kao i njegovu rangiranost u Crnoj Gori i regionu, kako bi se utvrdila opravdanost buduće saradnje.

Predsjednik Opštine Rožaje, Ejup Nurković, je pozdravio prisutne i podržao inicijativu koja je danas dokumentovana. Imajući u vidu da je u interesu Opštine Rožaje edukacija i adekvatno osposobljavanje mladih, radi budućih angažovanja, gospodin Nurković je uvjeren da će i saradnja koja je predviđena Memorandumom biti i ostvarena.

„FDES je jedan od dva fakulteta u bivšoj Jugoslaviji koji edukuje kadrove specijalizovane za rad u državnim organima i organima koji za cilj imaju evropske integracije. Evropska unija traži od Crne Gore specijalizovan kadar koji će biti u mogućnosti da prati procese evropskih integracija i postizanje visokih standarda. Potraživanja za ovom kvalifikacijom radnika biće veća u budućnosti i nakon samog članstva. Do sada je 98% naših diplomaca zaposleno, kako u državnim organima tako i u privatnom sektoru. Politika Fakulteta je prijem malog broja studenta kako bi naši kadrovi nakon završenih studija mogli da lakše nađu zaposlenje. Od Opštine Rožaje ne očekujemo nikakve donacije, već da stipendiraju svoje buduće radnike“ rekao je prof. dr Đorđije Blažić prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji.

Prisutni na potpisivanju Memoranduma, predsjednik Skupštine Opštine Rožaje, glavni administrator, funkcioneri lokalne uprave, direktori srednjih škola, profesori srednjih škola, zainteresovani srednjoškolci i mediji su od strane menadžera FDES-a, mr Ivana Radevića imali priliku da čuju pojedinosti koje se tiču saradnje Opštine i Fakulteta, kao i da se aktivno uključe postavljanjem pitanja.

Shodno Memorandumu o saradnji, jedan broj maturanata iz Opštine Rožaje biće stipendiran za studije na FDES-u od strane Opštine Rožaje, dok će za određeni broj službenika iz Opštine Rožaje takođe biti stipendirani za postdiplomske studije na FDES-u, od strane FDES-a.