Simulacija rada Ujedinjenih nacija – MiMUN

Datum: 30.12.2014

Studentska asocijacija za međunarodnu saradnju – SAMS organizuje treću po redu međunarodnu studentsku konferenciju simulacije rada  Ujedinjenih nacija – Montenegro international Model United Nations (MiMUN).

Model United Nations (MUN) je edukativna simulacija i akademsko takmičenje pri kom studenti uče o diplomatiji, međunarodnim odnosima i načinu rada najveće međunarodne organizacije na svijetu – Ujedinjenih nacija. Projekat ima za cilj i da pospješi sposobnost studenata za istraživanja, javne govore, argumentovano debatovanje i profesionalno kreiranje dokumenata, kao i razvoj kritičkog mišljenja, sposobnosti za rad u timu, ali i liderskih sposobnosti. Radni jezik konferencije je engleski.

Pored formalnog dijela konferencije, predviđen je i neformlni dio tokom kog se studenti iz inostranstva upoznaju sa kulturom, običajima, istorijom i značajnim institucijama Crne Gore. Cilj je širenje multikulturalnosti i pospješivanje međunarodne saradnje među studentima svih fakulteta.

Konferencija će se održati od 16. do 20. marta 2015. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Ovoga puta, u planu je simulacija rada dva komiteta i to: Savjet bezbjednosti i Savjet za ljudska prava.

Tema za diskusiju u Savjetu bezbjednosti: Mijenjanje političke scene na Bliskom istoku – Islamska republika.

Teme za diskusiju u Savjetu za ljudska prava su: 1. Pravo na privatnost u digitalnom dobu, 2. Kršenje ljudskih prava u Sjevernoj Koreji.

Cijena participacije za konferenciju za domaće učesnike iznosi 30 eura i uključuje:
– učešće na konferenciji;
– konferencijski materijal;
– obezbijeđen ručak svakog dana;
– tradicionalnu crnogorsku večeru;
– koktele na otvaranju i zatvaranju konferencije;
– jednodnevni izlet;
– osvježenja tokom zasijedanja;
– konferencijske novine;
– sertifikat za učešće;
– sertifikat za najbolje učesnike u oba komiteta.

Aplikacioni formular kao i sve potrebne informacije možete pronaći na: http://samsfpn.wix.com/mimun#!mimun/c5ropopunjenu.

Popunjen aplikacioni formular i motivaciono pismo treba poslati na e-mail adresu: montenegromun@yahoo.com, najkasnije do 10. januara 2015. godine.

Takođe, sve informacije o konferenciji možete dobiti na Facebook stranici: https://www.facebook.com/MiMUN2013?ref=hl.