Sanja Mrdak u Ministarstvu odbrane

Datum: 26.05.2015

Na osnovu saradnje između Ministarstva odbrane i Fakulteta za državne i evropske studije, Sanja Mrdak, studentkinja treće godine osnovnih studija, započela je sa obavljanjem studentske prakse u okviru ovog ministarstva.

U sklopu programa Sanja je najprije raspoređena u Direktorat za ljudske resurse, gdje je bila u prilici da se upozna sa organizacijom, nadležnostima i načinom rada Direktorata, svakodnevnom komunikacijom koju Direktorat obavlja sa drugim organima državne uprave, ustanovama, nevladinim organizacijama, medijima, te pravnim licima i građanima.

Osim Direktorata za ljudske resurse, Sanji je obezbijeđeno i stažiranje u Službi za normativne djelatnosti i evropske integracije, kao i Službi za administrativno-tehničke i pomoćne poslove. U okviru ovih organizacionih jedinica ministarstva, Sanja je bila u mogućnosti da se na neposredan način upozna sa načinom pripreme nacrta prijedloga zakona, usklađivanjem opštih i drugih akata sa aktima više pravne snage, načinom obrade podataka i postupanju sa predmetima, te drugim djelatnostima vezanim za kancelarijsko poslovanje.

Studentkinja Sanja Mrdak stručnu praksu u Ministarstvu odbrane obaviće u periodu od 2. marta do 31. maja 2015. godine.