Republika Slovenija dodjeljuje 18 mjesečnih stipendija

Datum: 16.01.2017

Obavještavamo sve zainteresovane da Republika Slovenija dodjeljuje 18 mjesečnih stipendija u trajanju od 3 do 10 mjeseci za kandidate iz Crne Gore, za akademsku 2017/2018. godinu. Starosna granica za prijavu je 30 godina. Detaljnije informacije i prijavni obrasci su dostupni na internet stranici agencije CMEPIUS (Centar za mobilnost i evropske programe za edukaciju i osposobljavanje).

Krajnji rok za prijavljivanje je utorak, 21. mart 2017. godine.

Prijavu, zajedno sa popunjenim aplikacionim formularom i potrebnom dokumentacijom, navedenom u Konkursu, dostaviti na adresu:

Ministarstvo prosvjete
Direktorat za visoko obrazovanje
Vaka Đurovića b. b.
Kancelarija broj 3
Kontakt telefon: (020) 410 189