Prvi upisni rok na FDES-u je u toku

Datum: 22.06.2015

Prvi upisni rok za upis na osnovne, specijalističke i magistarske studije na FDES-u je otvoren, i traje do petka, 26. juna 2015. godine.

Tekst Konkursa možete pogledati u nastavku.

KONKURS ZA UPIS
studijska 2015/16. godina

PRVI UPISNI ROK

 Osnovne državno-pravne i evropske studije (50 studenata)
Specijalističke državno-pravne studije (10 studenata)
Specijalističke evropske studije (5 studenata)
Magistarske državno-pravne studije (10 studenata)
Magistarske evropske studije (10 studenata)


USLOVI KONKURSA ZA OSNOVNE STUDIJE

 • Pravo upisa na osnovne studije ispunjavaju kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, uključujući eksterni maturski, odnosno stručni ispit.
 • Upis studenata vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na završetku i tokom srednjeg obrazovanja, nakon sprovedenog postupka rangiranja.
 • Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
 • Školarina za jednu studijsku godinu iznosi 1.500,00 eura i može se uplatiti u 6 mjesečnih rata.
 • Pravo besplatnog studiranja za sve 3 godine osnovnih studija imaju dobitnici diplome „Luča A“, dok dobitnici „Luča B“ imaju pravo besplatnog studiranja za prvu godinu studija.
 • Shodno članu 103 Zakona o visokom obrazovanju (Sl. list CG, br. 44/14), studenti svih privatnih i državnih fakulteta imaju isto pravo na: smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju za najbolje studente i zdravstvenu zaštitu.
 • Strani državljavin ima pravo upisa pod jednakim uslovima, kao i crnogorski državljanin u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

 

KRITERIJUMI ZA RANGIRANJE KANDIDATA

U kvalifikacionom postupku upisa na osnovni studijski program Fakulteta vrednuju se sljedeći uspjesi:

 1. Opšti uspjeh na maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno;
 2. Opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja;
 3. Uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od posebnog značaja za savladanje izabranog studijskog programa;
 4. Diploma „Luča“ ili ekvivalentna diploma;
 5. Nagrada na državnom takmičenju srednjoškolaca ili takmičenju višeg ranga.

 

DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO DOSTAVITI PRILIKOM UPISA OSNOVNIH STUDIJA

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja;
 2. Diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
 3. Diplomu “Luča” ili njoj ekvivalentnu diplomu;
 4. Pisani dokaz o osvojenoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca, ili takmičenju višeg ranga;
 5. Kopiju lične karte.

 

USLOVI KONKURSA I OSTALE INFORMACIJE ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE I MAGISTARSKE STUDIJE

 • Pravo upisa na specijalističke studije imaju svi kandidati koji su završili trogodišnje studije u zemlji ili inostranstvu, odnosno imaju ostvarenih 180 ECTS;
 • Pravo upisa na magistarske studije imaju svi kandidati koji su završili četvorogodišnje studije u zemlji ili inostranstvu, odnosno imaju ostvarenih 240 ECTS;
 • Specijalističke studije organizuju se u trajanju od jedne studijske godine (II semestra);
 • Magistarske studije organizuju se u trajanju od jedne studijske godine (II semestra);
 • Školarina za specijalističke studije iznosi 1.800,00 eura, a školarina za magistarske studije je 2.000,00 eura i može se uplatiti u 7 mjesečnih rata.
 • Kandidat je dužan da priloži originale svih potrebnih dokumenata (Diploma ili Uvjerenje o završenim osnovnim studijama, Uvjerenje o položenim ispitima i kopija biometrijske lične karte).

 

INFORMACIJE O ORGANIZACIJI I ROKOVIMA

 • Dokumenta za upis na svim programima mogu se predati radnim danima od 22. juna do 26. juna 2015. godine u kancelariji Studentske službe FDES-a (Vaka Đurovića bb, sjeverna tribina stadiona “Pod Goricomˮ) od 10 do 16 h.
 • Rezultati konkursa biće poznati 29. juna 2015. godine u 16 h.
 • Kandidati koji su stekli pravo na upis u prvom upisnom roku, upisuju se 30. juna 2015. godine.

 

KONTAKT

Studentska služba: +382 20 664 264; +382 20 664 262; studentska-sluzba@fdes.me.
Nastavni plan i program Fakulteta i ostale informacije možete pronaći na sajtu www.fdes.me.