Prof. dr Blagota Mitrić održao predavanje na temu „Pravo, život i poezija“

Datum: 28.02.2017

U ponedeljak, 27. februara, na inicijativu studenata, na Fakultetu za državne i evropske studije je održano gostujuće predavanje prof. dr Blagote Mitrića na temu „Pravo, život i poezija“.

Prof. dr Blagota Mitrić jedan je od najprepoznatljivijih i najistaknutijih crnogorskih pravnika, a u bogatoj profesionalnoj karijeri je, osim kao profesor međunarodnog prava, obnašao i funkcije prodekana i dekana Pravnog fakulteta u Podgorici, odnosno sudije i Predsjednika Ustavnog Suda Crne Gore.

Na samom početku, prof. Mitrić studentima je u najkraćim crtama predstavio njegov radni angažman, da bi nakon uvodnog dijela razgovor ubrzo dobio predviđeni tok, obilujući prepoznatljivim humorom i zanimljivim životnim događajima i peripetijama na koje je tokom života prof. Mitrić nalazio.

U neformalnoj atmosferi prof. Mitrić je predstavio svoj bogat stvaralački opus koji, osim profesionalnih radova, sadrži i romane, poeme i pjesme dominantno autobiografskog sadržaja. Pored stvaralaštva, prof. Mitrić se kroz interaktivan razgovor i odgovore na pitanja studenata dotakao i drugih tema, između ostalih boemije i sporta, i na taj način predstavio svoje mišljenje i pogled na ustaljene društvene norme i vrijednosti.

Na kraju, studenti su iskazali zadovoljstvo i zahvalnost na pruženoj prilici za razgovor i izrazili želju da ovakav vid saradnje sa prof. Mitrićem bude nastavljen.