Poziv na učešće na Kampu za mlade – projekat ’’Prema EU’’

Datum: 04.09.2014

Evropski pokret u Crnoj Gori, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji poziva studente crnogorskih univerziteta i maturante srednjih škola da se prijave na učešde drugi na Kampu za mlade, koji se održava u okviru projekta ’’Prema EU’’. Trodnevni Kamp za mlade će biti održan od 03-05. oktobra na Cetinju.

Kamp za mlade daje priliku učesnicima da dobiju objektivne, razumljive i relevantne informacije o Evropskoj uniji, sa akcentom na proces pristupanja Crne Gore, kao i o EU politikama i programima koji se tiču Crne Gore. Cilj Kampa je da podigne nivo znanja i svijest među maturantima i studentima o funkcionisanju EU istitucija, donošenju EU politika, EU politika za mlade, kao i o napretku Crne Gore na putu pridruživanja. Kamp će voditi dva trenera, po jedan iz Crne Gore i Srbije, sa dugogodinšnjim iskustvom u oblastima EU integracija i radu sa mladima.

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su sljedeći:
– da budu starosti između 18 i 25 godina
– da budu upisani u 4. razred srednje škole ili na univerzitet
– da pokažuju interesovanje ka procesu evropskih integracija, društvenom angažmanu i preduzetništvu
– kako je projekat prevashodno namijenjen Centralnoj regiji Crne Gore, prednost dobijaju kandidati iz sljededih gradova: Cetinje, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Kolašin i Mojkovac
Svi zainteresovani studenti i maturanti se mogu prijaviti do 17. septembra 2014. slanjem CV-ija i kratkog motivacionog pisma na email: office@emim.org. Učesnicima de biti obezbjeđen smještaj na bazi punog pansiona u hotelu „Grand“ na Cetinju.

Više informacija o prethodnom Kampu možete nadi na našem sajtu – www.emim.org, a sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 020 268 651 ili email-a office@emim.org