Posjeta studenata Drugostepenom sudu za prekršaje

Datum: 09.12.2016

Studenti treće godine Fakulteta za državne i evropske studije posjetili su u četvrtak, 8. decembra 2016. godine Drugostepeni sud za prekršaje sa sjedištem u Podgorici.

U okviru posjete, studenti su se najprije upoznali sa radom pisarnice od strane upravitelja sudske pisarnice g-dina Saše Šimuna, od kojeg su imali priliku da dobiju informacije o načinu zavođenja zaprimljenih predmeta, otpremanju i ekspediciji sudske pošte (odluka i drugih spisa predmeta), odnosno o načinu čuvanja, evidentiranja i klasifikacije predmeta.

Drugi dio posjete bio je opredijeljen za razgovor sa članovima Vijeća drugostepenog suda za prekršaje, g-dina Branislava Radulovića, g-đe Dragice Kovačević i g-đe Vesne Šćepanović, koji su kroz  praktičan primjer predstavili način zasijedanja Vijeća i odlučivanja u konkretnom predmetu. Na ovaj način, studenti su kroz svojevrsnu simulaciju slučaja mogli da se upoznaju sa načinom odlučivanja Vijeća.

U završnom, trećem dijelu posjete upriličen je susret sa Predsjednikom Drugostepenog suda za prekršaje, g-dinom Milivojem Rašovićem, koji je studente detaljnije upoznao sa radom Suda i njegovim djelokrugom rada, odnosno funkcijama i nadležnostima Predsjednika Suda. Na kraju, iskazano je obostrano zadovoljstvo što ovakav vid saradnje i posjete studenata Sudu postaje tradicija i što su studenti u mogućnosti da, osim teorijskog znanja, razvijaju praktične vještine koje će biti neophodan uslov za dalji profesionalni angažman.

Posjeta je upriličena u okviru časova vježbi iz predmeta Prekršajno pravo, a prisustvovali su: Slađana Martić, Mladen Ćulafić, Milena Knežević, Arsenije Stanović, Matija Đurđevac, Lazar Vlaović, Jelena Janjušević, Đorđe Stojović i mr Igor Striković.