Počelo anketiranje maturanata o poznavanju Crne Gore i EU

Datum: 24.03.2015

Studenti Fakulteta za državne i evropske studije u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija počeli su sprovođenje ankete među maturantima svih srednjih škola u Crnoj Gori.

Anketa se odnosi na poznavanje osnovnih funkcija Evropske unije i integracionog procesa Crne Gore ka članstvu u EU sa jedne, te unutrašnju organizaciju i način rada crnogorske uprave sa druge strane. Cilj ovog istraživanja jeste prikupiti osnovne informacije o znanju budućih studenata o najvažnijem spoljnopolitičkom cilju Crne Gore, odnosno članstvu u EU, te pitanjima koja se tiču javnog sektora, odnosno funkcionisanja upravnog aparata u Crnoj Gori. Ovo iz razloga što bi maturanti crnogorskih srednjih škola, prilikom pristupanja Crne Gore EU na kraju njihovih studija već mogli biti nosioci integracionog i reformskog procesa Crne Gore po ovom pitanju.

Anketa sadrži 15 kratkih pitanja na osnovu kojih se može vidjeti koliko su maturanti upoznati sa ovim oblastima i kakav je njih stav. Planirano je da se obiđu sve škole i anketiraju svi maturanti u Crnoj Gori.

Nakon sprovedenog istraživanja, studenti će prikupljene podatke obraditi i prezentovati javnosti, čime će zainteresovani steći najkvalitetniji uvid o znanju maturanata po ovim pitanjima.