Otvoreni studentski forum

Kategorija: Događaji
Datum: 04.09.2014

Četvrtak, 4. septembar 2014. godine u 18:00 h

Sala A1 Fakulteta za državne i evropske studije

Panelisti:

Darko Ivanović,

Milena Perović-Korać i

Tufik Softić.