Odbrana specijalističkog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 23.06.2014

Javne odbrane specijalističkih radova

  1. Velibor Koprivica – „Crna Gora i međunarodne institucije u borbi protiv terorizma“ (Sala A2, 10:00 h);
  2. Slobodan Vučinić – „Kriminalitet maloljetnika i mjere društvene reakcije“ (Sala A2, 11:00 h);
  3. Zlatko Gligorović – „Integracije Crne Gore u Evropsku uniju, sa posebnim osvrtom na proces pregovora o pristupanju“ (Sala A2, 12:00 h).