Odbrana specijalističkog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 20.10.2014

Javne odbrane specijalističkih radova – subota, 1. novembar 2014. godine

  1. Vladimir Sekulić – „Crna Gora – Institucionalna i međudržavna saradnja u vanrednim situacijama“ (Sala A2, 14:00 h);
  2. Naina Čuturić – „Međunarodno-pravni aspekt u oblasti metrologije“ (Sala A2, 15:00 h);
  3. Marina Lalević – „Upravno-pravni aspekt u oblasti metrologije“ (Sala A2, 16:00 h).