Odbrana specijalističkog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 11.07.2014

Javne odbrane specijalističkih radova – subota, 19. jul 2014. godine

  1. Milena Borozan – “Organizacija državne uprave u Crnoj Gori do 2014. godine” (Sala A2, 10:00 h);
  2. Miodrag Radulović – “Javno pravna ovlašćenja u sportu” (Sala A2, 11:00 h).