Odbrana specijalističkog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 06.10.2015

Javne odbrane specijalističkih radova – subota, 10. oktobar 2015. godine.

  1. Tina Potpara – „Pravni aspekti zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori“; (Sala A2, 09:00h).
  2. Bojana Vukčević – „Upravno-pravni aspekti slobodnog pristupa informacijama u Crnoj Gori“; (Sala A2, 10:00h).