Odbrana specijalističkog rada

Kategorija: Uncategorized
Datum: 30.09.2015

Javne odbrane specijalističkih radova – subota, 03. oktobar 2015. godine.

  1. Teodora Andrijašević – „Sprovođenje upravnih aktivnosti na jednom mjestu“ (Sala A2, 09:00h);
  2. Milena Milošević – „Upravni akti i izvršenje novčanih obaveza“ (Sala A2, 10:00h);
  3. Bojana Furtula – „Upravno-pravni aspekti unutrašnjih poslova“ (Sala A2, 11:00h).