Odbrana specijalističkog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 03.02.2015

Javne odbrane specijalističkih radova – subota, 07. februar 2015. godine.

  1. Goran Vujović – „Institucionalni mehanizmi zaštite maloljetnika od droga“ (Sala A2, 11:00 h);
  2. Predrag Lazović – „Uloga policije u sprečavanju nasilja na sportskim priredbama“ (Sala A2, 12:00 h).