Odbrana diplomskog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 23.06.2014

Javne odbrane diplomskih radova – petak, 27. jun 2014. godine

  1. Tamara Marićević – „Zaštita identiteta pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u ustavnom sistemu Crne Gore“ (Multimedijalna sala, 11:00 h);
  2. Milica Starčević – „Uloga žena u političkom procesu (crnogorsko iskustvo)“ (Multimedijalna sala, 12:00 h);
  3. Lea Đukanović – „Unutrašnje tržište EU sa osvrtom na prilagođavanje tržišta CG tržištu EU“ (Sala A2, 13:00 h);
  4. Mirjana Stamatović – „Pravni položaj javnih (državnih) fondova“ (Sala A2, 14:00 h).