Odbrana diplomskog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 10.11.2014

Javne odbrane diplomskih radova – ponedjeljak, 17. novembar 2014. godine

  1. Alma Kriještorac – „Zaštita životne sredine u EU sa osvrtom na zaštitu životne sredine u Crnoj Gori“ (Sala A2, 12:00 h);
  2. Tina Sahiti – „Prekršajne sankcije“ (Sala A2, 13:00 h);
  3. Milena Milošević – „Javni izvršitelji u Crnoj Gori“ (Sala A2, 14:00 h).