Odbrana diplomskog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 10.10.2014

Javne odbrane diplomskih radova – ponedjeljak, 20. oktobar 2014. godine

  1. Boris Rabrenović – „Upravno pravna ovlašćenja u sistemu izvršenja krivičnih sankcija u Crnoj Gori“ (Sala A2, 10:00 h);
  2. Veljko Kolinović – „Pravni položaj nosilaca javnih funkcija“ (Sala A2, 11:00 h).