Odbrana diplomskog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 09.09.2014

Javna odbrana diplomskog rada – četvrtak, 9. septembar 2014. godine

Zerina Šehović – “Negativni eksterni efekti i mogući načini njihovog eliminisanja“ (Sala A2, 12:00 h) .