Odbrana diplomskog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 30.08.2014

Javne odbrane diplomskih radova – četvrtak, 4. septembar 2014. godine

  1. Bojana Furtula – “Poslovi državne uprave” (Sala A2, 11:00 h);
  2. Teodora Andrijašević – “Sistem državne uprave u Crnoj Gori od 2011. do 2016. godine” (Sala A2, 12:00 h);
  3. Marina Cimbaljević – “Sistem državne uprave u Crnoj Gori od 2006. do 2011. godine” (Sala A2, 12:00 h).