Odbrana diplomskog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 12.05.2015

Javne odbrane diplomskih radova – ponedjeljak, 18. maj 2015. godine.

  1. Sanja Adžić – „Pravna sredstva novog Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP-a)“ (Sala A2, 10:00h);
  2. Nina Marković – „Evropski ombudsman sa osvrtom na integracioni proces Crne Gore“(Sala A2, 11:00h).