Obuke za korisnike Vladinog Programa stručnog osposobljavanja

Kategorija: Novosti
Datum: 10.05.2014

Fakultet za državne i evropske studije u periodu od 10-24. maja 2014. godine organizuje besplatne obuke za korisnike Vladinog programa stručnog osposobljavanja koji su raspoređeni u organima državne uprave.

Fakultet za državne i evropske studije je jedina visokoškolska ustanova u Crnoj Gori čija je obrazovna i naučno-istraživačka misija usmjerena na osposobljavanje i usavršavanje kadrova za rad u državnim organima, organima lokalne samouprave, javnim službama i institucijama Evropske unije.

Polazeći od misije Fakulteta i njegove društvene odgovornosti prema državi i mladim generacijama, Fakultet za državne i evropske studije organizuje besplatne obuke za korisnike Vladinog programa stručnog osposobljavanja koji su raspoređeni u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP). Naime, Vlada Crne Gore već drugu godinu sprovodi Program stručnog osposobljavanja visokoškolaca koji su u određenom broju raspoređeni i u pomenutom Ministarstvu.

U periodu od 10-24. maja 2014. godine, Fakultet za državne i evropske studije organizuje tri besplatne obuke za korisnike Programa. U sklopu tih obuka, polaznicima će se kroz predavanja i praktičan rad približiti oblasti sa kojima će se oni susresti u toku obavljanja prakse. Obuke će se održati u prostorijama Fakulteta tokom vikenda, kako organizacija istih ne bi uticala na njihove izostanke sa posla. Predviđeno je da kroz obuke prođe 108 pripravnika u MUP-u.

Obuke će se održavati od 10:00-16:00 časova po principu Modula, i to:

  • Modul 1 – Sistem državne uprave i službenički sistem, 10 – 11. maja 2014. godine;
  • Modul 2 – Upravni postupak, 17 – 18. maja 2014. godine;
  • Modul 3 – Inspekcijski nadzor, 24. maj 2014. godine.

Na ovaj način, Fakultet će dati svoj doprinos osposobljavanju korisnika Programa, te pomoći mladim pripravnicima da steknu dodatno znanje koje će primjenjivati u svom daljem radu i pružanju usluga građanima.