Obuka – Novi upravni postupak – Konkurs je u toku

Datum: 17.09.2015

Fakultet za državne i evropske studije raspisao je Konkurs za prijem polaznika na akreditovani vanstudijski program cjeloživotnog učenja „Novi upravni postupak“.

Program je namijenjen zaposlenim u javnom sektoru koji odlučuju o pravima i obavezama građana i zaposlenim u privrednim društvima koji ostvaruju svoja prava pred javno pravnim organima, ali i studentima fakulteta pravne profilacije koji u fokusu svog interesovanja na osnovnim i postdiplomskim studijama imaju oblast upravnog prava.

Program upravnih postupaka je akreditovan kod Nacionalnog savjeta za obrazovanje (Odluka br. 16-3306, od 26. 06. 2013.).

Cilj programa je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti upravno-procesnog prava, odnosno, stručno usavršavanje zaposlenih u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi i drugim nosiocima javnih ovlašćenja (javne službe, agencije, fondovi).

Popunjen prijavni formular (formular preuzet sa adrese www.fdes.me/novi-upravni-postupak) potrebno je poslati na info@fdes.me.

Broj polaznika u jednoj grupi je ograničen na 30.

Program će se organizovati na Fakultetu za državne i evropske studije i to vikendom, u ukupnom trajanju od 4 dana, uz fond od 30 časova (3/4 primjena Zakona i 1/3 praktični dio).

Cijena pohađanja programa iznosi 200 eura, a školarinu je moguće platiti u dvije mjesečne rate. Kandidati koji sa uspjehom okončaju pohađanje programa Fakultet za državne i evropske studije izdaje Sertifikat o uspješnom pohađanju programa.

Krajnji rok za prijavljivanje prve grupe polaznika je 1. oktobar 2015. godine, a početak rada sa prvom godinom polaznika planiran je za 3. oktobar 2015. godine.

Prijavljivanje se vrši u kontinuitetu, a detaljnije informacije o programu možete dobiti na e-mail adresi info@fdes.me i na broj telefona +382 20 664 262 i web strani www.fdes.me.