Ministarstvo vanjskih poslova Italije organizuje obuku pod nazivom “Nauka za diplomatiju: multidisciplinarni program obuke – DIPLOMAzia2”

Datum: 05.10.2016

Kao rezultat saradnje između italijanskog Nacionalnog istraživačkog centra i Generalne direkcije za saradnju i razvoj Ministarstva vanjskih poslova Italije biće organizovana druga po redu obuka pod nazivom “Nauka za diplomatiju: multidisciplinarni program obuke – DIPLOMAzia2”.

Ova obuka, u trajanju od šest mjeseci biće organizovana za 30 mladih diplomiranih kandidata, profesionalaca i službenika javnih institucija iz Albanije, Egipta, Libana, Srbije, Tunisa i Crne Gore, na italijanskim naučnim institucijama.

Ova inicijativa predstavlja dodatni instrument međunarodne politike s ciljem da kroz nauku i istraživanje osnaži dijalog i saradnju među zemljama.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

• Da su državljani sa stalnim prebivalištem u jednoj od navedenih zemalja,
• Da su rođeni poslije 1975. godine,
• Da posjeduju diplomu master nivoa iz oblasti društveno-ekonomskih, naučnih i humanitarnih nauka,
• Da posjeduju vrlo dobro znanje engleskog jezika.

Stipendija obuhvata sljedeće:

• Logističku i administrativnu podršku tokom kandidatovog boravka u Italiji,
• Bruto iznos 1.600 eura mjesečno, za šest mjeseci,
• Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesreća na poslu,
• Povratnu avionsku kartu.

Program se odnosi na sljedeće makro-sektore:

Kurs 1: Životna sredina/klimatske promjene, sa posebnim osvrtom na oblast Mediterana
Kurs 2: Upravljanje i korišćenje poljoprivredno-prehrambenih, u cilju jačanja održive poljoprivrede i šumarstva, kao i smanjenje fizičkih i bioloških efekata na klimatske promjene
Kurs 3: Upravljanje znanjem, menadžment, očuvanje, promocija i održivo ostvarenje kulturnog nasljeđa

Institucije italijanskog Nacionalnog istraživačkog centra koje su zadužene za implementaciju ovog Programa su:

Kurs 1

– Institut za klimatske i atmosferske nauke (ISAC),
– Istraživački institut za hidrogeološku zaštitu (IRPI),
– Institut za geonauke i geo resurse (ICG).

Kurs 2

– Institut za valorizaciju drveta i vrsta drveća (IVALSA),
– Institut za nauku o prehrambenim proizvodima (ISPA),
– Institut za održivu zaštitu biljaka (IPSP).

Kurs 3

– Institut za arheološka i spomenička dobra (IBAM),
– Institut za studije o antičkom Mediteranu (ISMA),
– Institut za primijenjene tehnologije i kulturna dobra (ITABC),
– Institut za konzervaciju i valorizaciju kulturnih dobara (ICVBC).

Služba za međunarodnu saradnju Nacionalnog istraživačkog centra imaće ulogu koordinatora u kontaktu sa naučnim institucijama i odgovarjućom službom Generalne direkcije za saradnju i razvoj Ministarstva vanjskih poslova Italije.

Kako bi se postigli ciljevi utvrđeni ovim Programom, izbor pogodnih i obećavajućih kandidata je od izuzetne važnosti. Jaka pisma preporuke javnih ili privatnih institucija iz zemlje porijekla biće podrobno razmatrana.

Poziv kandidatima biće upućen 5. oktobra 2016. godine, a ostaće otvoren do 4. novembra 2016. godine.

Detaljnije informacije zainteresovani kandidati mogu naći na internet adresi https://www.cnr.it/it/diplomazia2 ili obraćanjem na info.diplomazia@cnr.it

Prijava za učešće na Konkursu mora biti podnijeta isključivo kroz procedure objavljene na internet adresi: www.cnr.it/diplomazia/

Photo credit: Getty Images