Ministarstvo prosvjete objavilo Konkurs za sufinansiranje školarine na magistarskim i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu

Datum: 05.10.2016

Ministarstvo prosvjete objavilo je Konkurs za sufinansiranje školarine na magistarskim i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu za 60 kandidata upisanih na prvu godinu magistarskih studija i 24 kandidata upisanih na prvu godinu doktorskih studija u zemlji i inostranstvu studijske 2015/2016. godine.

Ministarstvo će od 60 kandidata upisanih na magistarske studije sufinansirati po 10 kandidata iz oblasti: prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, biotehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih nauka, koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidatima će se sufinansirati školarina u iznosu 500 eura.

Za 24 kandidata upisanih na prvu godinu doktorskih studija u zemlji i inostranstvu studijske 2015/2016. godine sufinansiraće se školarina u iznosu 1.000 eura, i to za po četiri kandidata iz oblasti: prirodno-matematičkih, tehničko–tehnoloških, biotehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih nauka, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 15. decembra 2016. godine.

Prijavne formulare i tekst konkursa možete preuzeti na sajtu Ministarstva prosvjete.