Mensa testiranje bazične inteligencije na FDES-u

Kategorija: Novosti
Datum: 15.03.2014

Mensa Crne Gore će u subotu 22. marta 2014. godine u 10:00 h organizovati testiranje bazične inteligencije u Podgorici. Testiranje će se održati u prostorijama Fakulteta za državne i evropske studije – FDES, računarska sala fakulteta u KIC-u „Budo Tomović“. Prijava za testiranje je obavezna. Rok za prijave je otvoren do četvrtka 20. marta 2014. godine do 12 h.

Cijena testiranja je 10 eura, dok je za đake i studente obezbijeđen popust od 25%. Pravo na testiranje imaju svi kandidati koji na dan testiranja imaju najmanje 16 godina. Rezultati testova se dostavljaju lično ili na adresu koju odredi kandidat. Rezultate testova znaju samo kandidat i psiholog ovlašćen od strane Mense International koji pregleda testove.

Prijava se sastoji iz dva dijela:

  1. Slanje potrebnih podataka na mail podgorica@mensa.me (podaci: ime i prezime kandidata, JMBG i telefon za kontakt);
  2. Uplata za testiranje na žiro-račun Mense Crne Gore broj 530-1890-66 otvoren kod NLB Montenegro banke sa pozivom na broj – JMBG.

Ukoliko kandidat ne prisustvuje testiranju, povrat novca nije moguć iz organizacijskih razloga.