Konkurs za volontere u Regionalnoj školi za javnu upravu – ReSPA

Datum: 22.06.2015

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) raspisala je konkurs za prijem četiri volontera za period septembar-decembar 2015 godine.

Regionalna škola za javnu upravu ReSPA međunarodna je organizacija sa sjedištem u Danilovgradu, osnovana sa ciljem unapređenja regionalne saradnje u oblasti javne uprave. Ova organizacija aktivno učestvuje u prevazilaženju izazova u procesima evropskih integracija i upravne reforme u zemljama Zapadnog Balkana kroz organizovanje seminara, treninga, konferencija, istraživanja i sl. ReSPA u tom smislu prevashodno sarađuje sa upravnim organima država Zapadnog Balkana, kao i ekspertima i ekspertskim organizacijama iz oblasti javne uprave.

Kriterijumi koje kandidat mora ispuniti prilikom aplikacije su:

  • Završene osnovne studije iz oblasti: menadžmenta, organizacionih nauka, novinarstva, političkih nauka, ekonomije, prava, međunarodnih odnosa, evropskih studija, javne uprave, računarstva ili javnih sinansija;
  • Odlično znanje engleskog jezika (pisanje i konverzacija);
  • Napredno znanje kompjuterskih vještina i dobre analitičke i organizacione sposobnosti.

Posebni kriterijumi za prijem volontera su:

  • Sposobnost individualnog i timskog rada;
  • Usmjerenost ka rezultatima i proaktivan pristup zadacima;
  • Eventualno prethodno iskustvo u obavljanju sličnih zadataka.

Dokumenta potrebna za aplikaciju su:

  • CV (europass format) i motivaciono pismo (1. do 2. strane) na engleskom jeziku
  • Diploma o završenom visokom obrazovanju/Uvjerenje o završenim studijama na jeziku originala

Navedena dokumenta potrebno je slati na e-mail adresu applications.volunteers@respaweb.eu.

Konkurs je otvoren u periodu od 19. juna do 15. Jula, a detaljnije informacije o mogućnostima koje ovaj program nudi, te procesu regrutovanja kandidatamožete pronaći na www.respaweb.eu