Konkurs za upis na specijalističke i magistarske studije FDES-a je u toku

Datum: 17.09.2015

Fakultet za državne i evropske studije raspisao je konkurs za prijem nove generacije studenata specijalističkih i magistarskih studija. Pravo upisa na specijalističke studije imaju svi kandidati koji su završili trogodišnje studije u zemlji ili inostranstvu, odnosno imaju ostvarenih 180 ECTS, dok pravo upisa na magistarske studije imaju svi kandidati koji su završili četvorogodišnje studije u zemlji ili inostranstvu, odnosno imaju ostvarenih 240 ECTS.

Kandidati za upis mogu se opredijeliti za neki od sljedećih studijskih programa postdiplomskih studija:

  • Specijalističke državno-pravne studije (10 kandidata);
  • Specijalističke evropske studije (5 kandidata);
  • Magistarske državno-pravne studije (10 kandidata);
  • Magistarske evropske studije (10 kandidata).

Navedeni studijski programi organizuju se u trajanju od jedne studijske godine, odnosno dva semestra sa ukupnim opterećenjem u iznosu od 60 ECTS. Prvi semestar opredijeljen je za polaganje ispita, a drugi za pripremu i odbranu završnog (specijalističkog/magistarskog) rada.

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2015. godine, a dokumenta potrebna za prijavu na konkurs su:

  1. Uvjerenje o završenom odgovarajućem stepenu studija;
  2. Uvjerenje o položenim ispitima u toku studija;
  3. Kopija biometrijske lične karte.

Navedena dokumenta predaju se svakog radnog dana u periodu od 10 h do 16 h u kancelariji Studentske službe (ul. Vaka Đurovića bb, sjeverna tribina stadiona “Pod Goricomˮ).

Rezultati konkursa biće poznati 1. oktobra 2015. godine, kada će biti organizovan i upis primljenih kanidata.

Detaljnije informacije o studijskim programima i uslovima studiranja zainteresovani kandidati mogu dobiti na Fakultetu, svakog radnog dana od 10 do 16 h, kao i putem veb adrese Fakulteta www.fdes.me ili na broj telefona +382 20 664 264.