Konkurs za dodjelu stipendija – Fondacija Konrad Adenauer

Kategorija: Novosti
Datum: 17.04.2014

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2014/15 god. društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima koji studiraju u Crnoj Gori. 

 USLOVI

 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao  i postdiplomci i doktoranti;
 • Donja granica prosjeka na studijama je 8.5 ;
 • Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika;
 • Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti;
 • Kandidat ne smije biti u radnom odnosu;
 • Rok za podnošenje prijave je do 5. juna 2014;
 • Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor ( na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendija;
 • Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 100 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci;
 • Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u;
 • Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku

 1. popunjen PRIJAVNI FORMULAR (možete ga preuzeti sa adrese www.kas.de/serbien/sr);
 2. CV;
 3. MOTIVACIONO PISMO;
 4. POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA (za POSTDIPLOMSKE/DOKTORSKE STUDIJE dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisupostdiplomskih/doktorskih studija);
 5. DVIJE AKADEMSKE PREPORUKE;
 6. JEDNA PREPORUKA KOJA SE ODNOSI NA DRUŠTVENI ILI  POLITIČKI ANGAŽMAN (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja);
 7. FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za lk. ili pasoš);
 8. OSTALE DIPLOME/SERTIFIKATI – FOTOKOPIJE.

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 5. juna 2014. lično ili poštom na adresu: Moskovska 25/III, 81000 Podgorica.

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu:

kascg@t-com.me ili na telefone: 081 234 240, 069 073 206.

DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU FONDACIJE KONRAD ADENAUER

 1. Elektronska dostava dokumentacije nije moguća;
 2. Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati;
 3. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduže 3 mjeseca od izbora, kandidat je može preuzeti lično ili mu na zahtjev ista može biti vraćena poštom;
 4. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta, sa pečatom i potpisom profesora;
 5. Ukoliko ka ndidat ne posjeduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocjena  sa kojom je kandidat položio strani jezik – engleski ili njemački na fakultetu;
 6. Fondacija Konrad Adenauer u Crnoj Gori ukupno dodjeljuje 9 stipendija godišnje;
 7. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim rezultatima konkursa maksimalno 30 dana od izbora;
 8. Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa putem e-maila i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program;
 9. Kandidati koji su odbijeni nakon intervjua sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave  za stipendiju.