Konkurs Instituta Alternativa za najbolje akademske radove

Datum: 28.04.2015

Institut Alternativa nagrađuje tri magistarska i doktorska rada odbranjena u toku 2012, 2013. i 2014. godine iz oblasti dobrog upravljanja, ljudskih prava, vladavine prava i demokratizacije.

Nagrada za najbolji magistarski rad iznosi 400 eura. Nagrada za najbolji doktorski rad iznosi 750 eura.

Pravo učešća na konkursu imaju:

  • Državljani Crne Gore ili lica sa prebivalištem u Crnoj Gori, a  koji su u toku 2012, 2013. 2014. godine u zemlji ili inostranstvu odbranili magistarski ili doktorski rad posvećen, u najširem smislu, dobrom upravljanju, ljudskim pravima, vladavini prava ili demokratizaciji.
  • Lica koja nisu državljani Crne Gore, a koji su u toku 2012, 2013. i 2014. godine u Crnoj Gori ili inostranstvu odbranili magistarski ili doktorski rad posvećen, u najširem smislu, dobrom upravljanju, vladavini prava, ljudskim pravima ili demokratizaciji, a u čijem je fokusu Crna Gora, odnosno njen pravni, politički, institucionalni kontekst.

Tema rada može da se odnosi posredno ili neposredno na neku od tematskih cjelina iz oblasti djelovanja Instituta alternativa: javna uprava, upravljanje javnim finansijama, rad parlamenta i parlamentarni nadzor izvršne vlasti, bezbjednost i odbrana (uključujući reformu krivičnog zakonodavstva i pravosuđa), socijalna politika, jednom riječju: pitanjima dobre uprave, vladavine prava, ljudskih prava i demokratizacije u kontekstu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Za više detalja o mogućim temama pogledajte programske oblasti i publikacije Instituta Alternativa. Ukoliko imate dilemu da li se tema vašeg rada uklapa u teme ovog konkursa, ohrabrujemo Vas da nam pošaljete rad i prijavu.

Radovi se podnose do 15. maja 2015. godine, u elektronskoj verziji na e-mail adresu: info@institut-alternativa.org. Uz rad kandidati su obavezni da podnesu: a) kopiju diplome stečene nakon odbrane akademskog rada koji se podnosi konkurs i b) kopiju lične karte.

  • Izbor najboljih radova vrši komisija imenovana od strane predsjednika Upravnog odbora Instituta Alternativa.
  • Svi učesnici će biti obaviješteni pisanim putem o rezultatu konkursa najkasnije u roku od  60 dana od dana zaključenja konkursa.
  • Institut Alternativa stiče pravo da objavi nagrađene radove u elektronskoj ili štampanoj publikaciji, isključivo u nekomercijalne svrhe.
  • Institut Alternativa zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ukoliko prijavljeni radovi svojim kvalitetom ne budu na potrebnom nivou prema ocjeni evaluacione komisije – žirija za dodjelu nagrade.

Link ka saopštenju: http://institut-alternativa.org/%E2%80%8Bkonkurs-instituta-alternativa-za-najbolje-akademske-radove/