Javna rasprava

Kategorija: Događaji
Datum: 09.09.2014

Javna rasprava o Nacrtu zakona o upravnoj inspekciji koju će sprovesti Ministarstvo unutrašnjih biće održana u četvrtak, 11. septembra 2014. godine, sa početkom u 11:00 h – Sala A1.