Dodjela diploma retoričarima

Kategorija: Događaji
Datum: 18.05.2015

Dodjela diploma IV generaciji srednjoškolskog programa Škole retorike.

Ponedjeljak, 18. maj, Sala A1, sa početkom u 19:00h.